Login

 

Home > Our services > For Estonian companies

Mis on tradewithestonia.com?

Print

www.tradewithestonia.com on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse loodud teenus, mille eesmärk on luua Eesti ettevõtetele uusi ekspordisuhteid. See portaal on väga hea kanal tutvustamaks oma tooteid/teenuseid välisriikide ettevõtjatele ning see on mõeldud kõikidele ettevõtetele, kes ekspordivad või plaanivad seda tulevikus teha. Sisuliselt on tegemist andmebaasiga, millega liituvad Eesti ettevõtted on huvitatud välispartnerite leidmisest, kes aktiivsemalt, kes passiivsemalt – andmebaasis olemine ja oma andmete avalikustamine loob juba iseenesest võimaluse, et välispartner Teid leiab!

Portaali registreerumine ja ettevõtte profiili täitmine on TASUTA.

Kuna eksportijate andmebaasis olemine ei maksa ettevõtte jaoks midagi, siis ainus vaev ja kulu on ettevõtte profiili täitmine, seal oleva info ajakohasena hoidmine ning ekspordijuhi või muu ekspordisuhete eest vastutava isiku valmisolek portaali kaudu saabunud koostööettepanekutele reageerimiseks.

>Mida me teeme?
>Miks peaks välisettevõte seda portaali kasutama?
>Kuidas järjestatakse otsingu tulemustes ettevõtted?
>Soovitusi ankeedi täitmisel

Mida me teeme?

 • Internetiturundust – portaal ja portaalis olevad Eesti ettevõtted muutuvad välisfirmadele nähtavamaks.
 • Eri keeltes infomaterjalide kaudu reklaamitakse portaali välisriikides – eri üritused, välisesindajate ja ekspordikonsultantide tugi jne.
 • Koostöö Välisministeeriumiga – välispäringud hakkavad peatselt laekuma tradewithestonia.com-i keskkonda. See tähendab, et meile hakkab jõudma rohkem välisriigi ettevõtjate ostusoove, mida saame Eesti ettevõtjatele pakkuda.
 • Koostöö erialaliitudega ning reklaamikampaaniad Eestis – Eesti ettevõtjate teadlikkuse tõstmine portaalist.
 • Uuendame ettevõtlussektorite infot, et välisettevõtjad saaksid oma soovitud sektori kohta huvitavat ja asjakohast infot.
 • Snoobi veebistatistika pidev analüüs – statistika näitab, et välisettevõtjate huvi portaali vastu järjest tõuseb.

Miks peaks välisettevõte seda portaali kasutama?

 • Eesti ettevõtete andmeid on võimalik enda jaoks salvestada ja välja printida nii sektorite kaupa kui ka ühe ettevõtte kohta.
 • Info ettevõtete kohta on portaali kogutud ühesuguses, hõlpsasti haaratavas ja analüüsitavas formaadis.
 • Välisettevõtja leiab Eesti ettevõtjaga suhtlemiseks ettevõtte profiilist õige kontaktisiku.
 • Andmebaasi lahendus võimaldab ettevõtetel saata infopäringu korraga nii ühele ettevõttele kui ka mitmele ettevõttele samal ajal.
 • Meie pakutavad infoteenused on ettevõtjatele tasuta (sourcing-infopäringud).
 • Riiklikud ekspordi- ja investeeringuagentuurid on usaldusväärsed terves maailmas – kui Eesti ettevõtted tulevad www.tradewithestonia.com-i kaudu välisettevõteteni, on ka nemad usaldusväärsed!

Kuidas järjestatakse otsingutulemustes ettevõtted?

Ettevõtete otsingu tulemuste kuvamisel välisettevõtetele võetakse arvesse ettevõtte profiili terviklikkust – kõige ees kuvatakse need ettevõtted, mis on esitanud enda kohta kõige põhjalikuma profiili. Profiilide täituvusprotsente märgistatakse kolme eri värviga: punane, kollane ja roheline. Otsingutulemustes on kõige ees rohelised, seejärel kollased ja lõpuks punased ettevõtted. Ühe värvigrupi sees tekib pingerida selle järgi, kui palju on ettevõttel teise värviga väljasid täidetud.

 • Ettevõte nime taga olev kast on punane, kui profiilis on täidetud 1-25% väljadest.
 • Ettevõte nime taga olev kast on kollane, kui profiilis on täidetud 26-75% väljadest.
 • Ettevõte nime taga olev kast on roheline, kui profiilis on 76-100% väljadest.

Soovitusi ankeedi täitmisel

 • Et kõik väljad täita, kulub ca 30 minutit. Oluline on täita kogu ankeet, sest eksportijate otsingu tulemuste esitamisel võetakse arvesse ettevõtte profiili terviklikkust.
 • Ankeedis on kohti (nt Membership, Holding company), kuhu alati ei pruugi ettevõttel midagi märkida olla – sellistel juhtudel on oluline, et need ankeedi osad ei jääks täitmata, vaid sinna sisestataks kriips (-), sest kui kriipsu ei märgita, siis võtab andmebaas seda automaatselt kui veel täitmata olevat välja ning profiili täituvusprotsent jääb selle võrra madalamaks. Otsingutes ilmuvad esimesena ettevõtted, kelle profiilides on andmed 100% täidetud!
 • Kindlasti soovitame üles laadida ka ettevõtte toodete ja teenuste pilte, et end välisettevõtete jaoks atraktiivsemaks muuta.
 • Portaali suhtluskeeleks on inglise keel. Seega palume profiili täita korrektses inglise keeles.
 • Kui soovid ankeeti vahepeal enda tarbeks salvestada, klõpsa ankeedi allservas „Save as draft“ .
 • Kui oled ankeedi täitmisega lõpule jõudnud vajuta „Send for approval“ , mispeale andmed edastatakse www.tradewithestonia.com-i administraatorile, kes need pärast ülevaatamist avalikustab.

Küsimuste korral võta ühendust e-maili teel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.